Francesco Zaganelli - The Baptism of Christ
Francesco Zaganelli
The Baptism of Christ
Francesco Zaganelli - The Baptism of Christ

Francesco Zaganelli - The Baptism of Christ

Francesco Zaganelli - The Baptism of Christ

Buy Hand-Painted Oil Painting
From USD 99


Buy Print On Canvas
From USD 9.99


Buy Huge Digital Image
USD 39
BACKOnly $99.85 (20x24 ins)


Search Painting

| Unknown Artist -- Inwijding van een nieuw lid van de Bentveughels te Rome, 1660 | Francesco Guardi--Fantastic Landscape III | Bredael, Joseph van -- Dorp aan de oever van een rivier., 1723 | Oscar Florianus Bluemner (1867-1938)-Cold Spring Harbor | Auguste Renoir -Vue de Venise | Gerard David, Netherlandish (active Bruges), first documented 1484, died 1523 -- Lamentation | Garofalo, Benvenuto Tisi da -- De aanbidding der koningen, 1530-1540 | Goya y Lucientes, Francisco de-Maria Antonia Gonzaga, marquesa viuda de Villafranca | Vollenhoven, Herman van -- De schilder in zijn werkplaats bezig met het portretteren van een echtpaar, 1612 | Childe Hassam--Peach Blossomsi Villiers-le-Bel | HOME |